Witaj w Loży

Witamy na stronie Loży Matki Kopernik nr 1, pracującej na Wschodzie Warszawy. LM:. Kopernik jest częścią Wielkiej Loży Narodowej Polski i działa na podstawie Konstytucji WLNP, jak i XII Zasad Wolnych Mularzy Regularnych.
Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów
Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka oraz społeczeństwa według szczytnych zasad. Wspólnym ideowym łącznikiem wszystkich organizacji masońskich jest przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem człowieka i społeczeństw oraz imperatyw braterstwa – łączenia ponad podziałami (zwłaszcza religijnymi i politycznymi). W Loży nie prowadzi się dyskusji na tematy polityczne, czy religijne. Są one zabronione.

Welcome to the Lodge

Welcome the the Website of Mother Lodge Copernicus, at labor in the East of Warsaw. Copernicus is a part of The Grand National Lodge of Poland and operates according to the Constitution thereof as well as the Twelve Laws of Regular Freemasonry.