Aby można było rozpatrzyć aplikację kandydat musi spełniać poniższe warunki:

a. być mężczyzną wierzącym w Siłę Najwyższą, nazywaną Wielkim Budownikiem Wszechświata (patrz ART 3 konstytucja WLNP),
b. spełniać wymogi co do wieku 25 lat (wyj.21) (patrz ART 15 konstytucja WLNP) ,
c. być osobą „wolną i dobrych obyczajów” (patrz ART 13 konstytucja WLNP),

d. zapoznać się z 12 zasadami Wolnych Mularzy Regularnych,
e. przesłać na niniejszy adres (secretary@lmkopernik.org) poniższy komplet dokumentów,
1) aktualny życiorys (CV) ze zdjęciem z pełnymi danymi teleadresowymi (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu),
2) list motywacyjny,
3) skan aktualnego (nie starszego niż miesiąc) zaświadczenia o niekaralności,
Dokumenty proszę przesłać w formacie „.jpg” lub „.pdf”.
Jeśli przesłałeś komplet dokumentów zapewniamy, iż Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona. Zastrzegamy jednak, że Wielka Loża Narodowa Polski odpowiada wyłącznie na wybrane zgłoszenia, a proces inwestygacyjny może trwać kilka miesięcy – bardzo proszę o nieprzesyłanie ponagleń.

Etapy procesu kwalifikacji do Loży Matki Kopernik

I. Wyślij swoją prośbę o przyjęcie do Loży Matki Kopernik, dołączając swój życiorys oraz list motywacyjny na adres : secretary@lmkopernik.org
II. Rozpatrzenie aplikacji przez Lożę.
III. Spotkanie przedstawicieli Loży z Poszukującym.
IV. Jeżeli rozmowa i aplikacja przebiegły pomyślnie, zaproszenie do Loży w celu uzyskania dodatkowych informacji.

V. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, procedura przyjęcia nowego Członka do Loży.