Etapy procesu kwalifikacji do Loży Matki Kopernik

I. Wyślij swoją prośbę o przyjęcie do Loży Matki Kopernik, dołączając swój życiorys oraz list motywacyjny na adres : secretary@lmkopernik.org
II. Rozpatrzenie aplikacji przez Lożę
III. Spotkanie przedstawicieli Loży z Poszukującym
IV. Jeżeli rozmowa i aplikacja przebiegły pomyślnie, zaproszenie do Loży  w celu uzyskania dodatkowych informacji.

V. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, procedura przyjęcia nowego Członka do Loży.