OGÓLNE WARUNKI DLA KANDYDATÓW

Aby można było rozpatrzyć aplikację kandydat musi spełniać poniższe warunki:

a. być mężczyzną wierzącym w Siłę Najwyższą, nazywaną Wielkim Budownikiem Wszechświata (patrz ART 3 konstytucja WLNP),
b. spełniać wymogi co do wieku 25 lat (wyj.21) (patrz ART 15 konstytucja WLNP) ,
c. być osobą „wolną i dobrych obyczajów” (patrz ART 13 konstytucja WLNP),

d. zapoznać się z 12 zasadami Wolnych Mularzy Regularnych,
e. przesłać na niniejszy adres (secretary@lmkopernik.org) poniższy komplet dokumentów,
1) aktualny życiorys (CV) ze zdjęciem z pełnymi danymi teleadresowymi (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu),
2) list motywacyjny,
3) scan aktualnego (nie starszego niż miesiąc) zaświadczenia o niekaralności,
Dokumenty proszę przesłać w formacie „.jpg” lub „.pdf”.
Jeśli przesłałeś komplet dokumentów zapewniamy, iż Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona. Zastrzegamy jednak, że Wielka Loża Narodowa Polski odpowiada wyłącznie na wybrane zgłoszenia, a proces inwestygacyjny może trwać kilka miesięcy – bardzo proszę o nieprzesyłanie ponagleń.

Proponujemy na początek zapoznanie się z poniższą literaturą i późniejszy kontakt:

1. Masoni – sekrety tajemniczej organizacji – Wyd. Septem -Dr. J.K.Young/B.Karg

2. Wolnomularstwo – Sekrety i symbole masonów – Wyd.Arkady – K. MacNulty

3. Masoneria – zarys dziejów – Wyd. Elipsa – A.Millar

4. Sekretna Historia Masonerii – Wyd. Muza – J. Harwood.

5. Religia Gnozy – Hans Jonas – wyd. Platan 1994

6. CAŁY DOROBEK MASOŃSKICH DZIEŁ NAUKOWYCH :

– Profesora Ludwika Hassa

– Profesora Tadeusza Cegielskiego

7. Kościół a masoneria – Wyd. Salwator. – Ojciec Zbigniew Suchecki

8. N.Wójtowicz – Wyd. Verbinum – Masoneria Mały Słownik

Dodatkowo polecamy linki:

http://www.ugle.org.uk

http://www.gwmemorial.org/

http://wolnomularstwo.eu/news.php (forum)

http://www.arsregia.pl/

http://www.wlnp.pl

http://loza2.pl

http://www.wolnoscodzyskana.pl

https://wolnomularstwo-poznan.org/prezentacja.html#slide-0

 

Etapy procesu kwalifikacji do Loży Matki Kopernik

I. Wyślij swoją prośbę o przyjęcie do Loży Matki Kopernik, dołączając swój życiorys oraz list motywacyjny na adres :      secretary@lmkopernik.org oraz aplikacje@wlnp.pl
II. Rozpatrzenie aplikacji przez Lożę.
III. Spotkanie przedstawicieli Loży z Poszukującym.
IV. Jeżeli rozmowa i aplikacja przebiegły pomyślnie, zaproszenie do Loży w celu uzyskania dodatkowych informacji.

V. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, procedura przyjęcia nowego Członka do Loży.