Loża-matka „Kopernik” nr 1 na Wschodzie Warszawy jest kontynuacją Loży Matki utworzonej 19 marca 1920 przez członków działającej w Rzymie polskiej loży „Polonia”.

Loża-matka „Kopernik” nr 1 na Wschodzie Warszawy jest częścią Wielkiej Narodowej Loży Polski (WLNP).

Wielka Loża Narodowa Polski (WLNP) – zakon-stowarzyszenie wolnomularskie nurtu regularnego (tradycyjnego) działające w Polsce. WLNP swój patent (wolnomularską licencję tzw. regularności) opiera na Wielkiej Loży Anglii.

WLNP nie uznaje i nie utrzymuje oficjalnych stosunków zarówno z masonerią liberalną (ze względu na odrzucenie wymogu wiary w Boga jako Wielkiego Architekta Wszechświata), jak i mieszaną (także ze względu na przyjmowanie kobiet).

Ideały WLNP: Pokój, Miłość i Braterstwo. Celem WLNP jest doskonalenie moralne członków, a poprzez nich – całej ludzkości.

Wielka Loża Narodowa Polski jest stowarzyszeniem jawnym, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000113318.