Prace Loży Matki Kopernik odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00 oraz w niektóre pierwsze soboty miesiąca o godz. 11.00.

 

BB z innych regularnych lóż, którzy chcieliby uczestniczyć w Pracach Loży Matki Kopernk mają taką możliwość po wcześniejszym kontakcie pod adersem: secretary@wlnp.pl

 

Meetings of Copernicus Mother’s Lodge take place every second Thursday of the month at 19.00 and on some first Saturdays of the month at 11.00.

BB. other regular lodges, who would like to participate in the meetings of the Lodge Mother Copernicus have the possibility under the prior contact adress: secretary@wlnp.pl