WIELKA LOŻA NARODOWA POLSKI

Podmiot wpisany do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem KRS: 0000113318

http://www.wlnp.pl

Loża Matka Kopernik nr 1 jest częścią Wielkiej Loży Narodowej Polski

 

 

POLSKIE LOŻE WLNP

Loża nr 2 „Walerian Łukasiński” – Warszawa
L2@WLNP.PL

Loża nr 3 „Przesąd Zwyciężony” – Kraków
L3@WLNP.PL

Loża nr 4 „La France” – Warszawa
L4@WLNP.PL

Loża nr 5 „Świątynia Hymnu Jedności” – Poznań
L5@WLNP.PL
Loża nr 6 „Eugenia Pod Ukoronowanym Lwem” – Gdańsk
L6@WLNP.PL

Loża nr 7 „Pod Szczęśliwą Gwiazdą” – Warszawa
L-GWIAZDA@WP.PL

Loża nr 8 „Iwan Łuckiewicz” – Warszawa
SECRETARY@WLNP.PL

Loża nr 9 „Silesia” – Katowice
L9@WLNP.PL
Loża nr 11 „Emil Drach” – Katowice
L11@WLNP.PL

Loża nr 12 „PI” – Warszawa
L12@WLNP.PL

Loża nr 14 „Wolność Odzyskana” – Lublin
L14@WLNP.PL