Najczęściej zadawane pytania

Wolnomularstwo to szeroka dziedzina życia, o której napisano mnóstwo mniej lub bardziej zgodnych z prawdą publikacji. Ponieważ czasem można natrafić na sprzeczne informacje, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej powtarzane pytania.

Czy Masoneria to religia?

Nie. Masoneria nie narzuca żadnych poglądów religijnych, ale Loże regularne oczekują od swoich kandydatów wiary w siłę wyższą. Dyskusje na tematy religijne i polityczne są natomiast w Loży zakazane.

Co to jest Loża?

Samo pojęcie „Loża” może oznaczać miejsce spotkań wolnomularzy, a także podstawową jednostkę organizacji Masonerii. Loże powstają w określonym mieście i uzyskują od swojej Obediencji (w naszym przypadku jest to Wielka Loża Narodowa Polski) kolejny numer. Lista Lóż skupionych w WLNP znajduje się tutaj.

Co to znaczy, że „Kopernik” jest Lożą regularną?

Regularny nurt Wolnomularstwa przyjmuje w swoje szeregi tylko mężczyzn wierzących w siłę wyższą. Nurt ten jest w Polsce reprezentowany przez Wielką Lożę Narodową Polski. Członkom Lóż regularnych i nieregularnych nie wolno odwiedzać się nawzajem na Pracach.

Czy można należeć do więcej niż jednej Loży?

W obrębie WLNP Mistrzom wolno należeć do dowolnej liczby Lóż. Uczniowie i Czeladnicy należeć mogą tylko do jednej. Również kandydatom wolno starać się o przyjęcie do tylko jednej Loży.

Co dzieje się w Loży?

Dokładny przebieg spotkania lożowego objęty jest tajemnicą, jednak podczas spotkania odbywa się rodzaj inscenizacji rozpisanego na role świeckiego rytuału, a także prezentowane są lożowe referaty dotyczące różnorodnych tematów: od historii i symboliki ruchu poprzez filozofię i literaturę aż po sztuczną inteligencję.

Ile trwa przyjęcie do Loży?

Przyjęcie do Loży jest długotrwałym, wielomiesięcznym, procesem podzielonym na etapy, z których żaden nie jest formalnością. Dokładna długość tego procesu uzależniona jest m.in. od kalendarza spotkań Lóż, a także liczby aktualnie otwartych kandydatur. Sam proces przyjęcia do Loży opisany jest tutaj.

Co w Masonerii objęte jest tajemnicą?

Wolnomularzom absolutnie nie wolno ujawniać przebiegu spotkań oraz tożsamości innych Braci, o ile nie uzyskali na to od nich wyraźnej zgody.