Jak wstąpić do Loży-Matki „Kopernik”

Loża-Matka „Kopernik” pracuje pod auspicjami Wielkiej Loży Narodowej Polski należącej do nurtu Masonerii regularnej. Oznacza to, że do naszej Loży należeć mogą wyłącznie co najmniej 25-letni mężczyźni wierzący w siłę wyższą. Wolnomularstwo przyjmuje w swoje szeregi osoby wolne i dobrych obyczajów.

Podobnie jak do całej Masonerii, również do Loży-Matki „Kopernik” nie można się zapisać – należy otrzymać zaproszenie. Można natomiast o nie poprosić, np. przesyłając wiadomość na adres naszego sekretariatu: [email protected]

Kompletna prośba o przyjęcie powinna zawierać:

  • Życiorys
  • List motywacyjny
  • Podanie o przyjęcie
  • Zaświadczenie o niekaralności

Przesłanie kompletu dokumentów nie oznacza, że nadawca jest już kandydatem do Wolnomularstwa. Dokumenty po wstępnej ocenie są dyskutowane na spotkaniu Loży, a następnie dwóch jej mistrzów nawiązuje kontakt z poszukującym. Dopiero po zyskaniu ich poparcia oraz pierwszym pomyślnym głosowaniu w Loży kandydatura zostaje formalnie zgłoszona.

Kolejne kroki dyskutowane są indywidualnie z poszczególnymi kandydatami. Warto natomiast pamiętać, że proces wstępowania do Loży jest podzielony na kilka kroków, z których żaden nie jest czystą formalnością. Każdy z etapów służy lepszemu poznaniu kandydata, jego charakteru i motywacji oraz kończy się głosowaniem w Loży. Zwracamy więc uwagę, że proces wstępowania do Loży trwa co najmniej kilka miesięcy. Choć czytamy uważnie wszystkie dokumenty aplikacyjne, rezerwujemy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Uwaga! Wielka Loża Narodowa Polski rozpatruje aplikacje składane wyłącznie bezpośrednio, nie przez pośredników. Zwracamy też uwagę, że oferty odpłatnej pomocy w procesie aplikacyjnym lub odpłatnym poręczeniu przez osoby podające się za członków Wielkiej Loży Narodowej Polski są oszustwem.